Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения по чл. 18 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение, от страна на „Топлофикация-Русе” АД, на пазара на услугите по присъединяване към топлопреносната мрежа и доставка на топлоенергия до потребители в сгради етажна - собственост на територията на гр. Русе.
Повод за откриване на производството са сигнали на граждани, в които се посочва, че в договор за присъединяване към топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе” АД, сключен между собствениците на имоти в сграда- етажна собственост и „Топлофикация Русе” АД, е залегнала клауза: всички собственици на имоти да сключат с „Топлофикация Русе” АД „Договор за залог” за заплащане на консумираната топлоенергия. Сключването на „Договор за залог” между топлофикационното дружество и всеки отделен етажен собственик е предварително необходимо условие за започване топлоснабдяването на сградата. Акцентира се върху отказа на „Топлофикация Русе” АД за присъединяване на сграда към топлопреносната мрежа поради незаплащане на сумата за залог. Комисията за защита на конкуренцията може да наложи санкция до 300 000 лв. и да постанови прекратяване на нарушението. /БЛИЦ