Лихвите по новите заеми за потребление и за покупка на жилище са се увеличили през януари. Особено силно е нарастването на левовите потребителски заеми. Това показва официалната статистика на БНБ.
През януари 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства в сравнение с януари 2011 г. с 0.09 процентни пункта до 12.32%, а по тези в евро спада с 0.72 пр.п. до 9.82%.<br /> <br /> При жилищните кредити в левове той намалява с 0.19 пр.п. до 8.18%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.36 пр.п. до 8.18%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 1.62 пр.п. до 10.21%, а по другите кредити в евро &ndash; с 1.14 пр.п. до 8.25%.<br /> <br /> На месечна база процентът по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.46 пр.п., а по тези в евро &ndash; с 0.08 пр.п. При жилищните кредити в левове той нараства с 0.08 пр.п., а по жилищните кредити в евро &ndash; с 0.17 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.63 пр.п., а при другите кредити в евро &ndash; с 0.86 пр.п.<br /> <br /> През януари средният лихвен процент по кредитите за нафинансови предприятия са се увеличили на годишна база, с изключение на заемите до 1 млн. евро, договорени в евро, които са поевтинели.<br /> Заемите за бизнес в размер до 1 млн. евро поевтиняват на месечна база, а по-големите заеми са поскъпнали, като особено голям е скокът при заемите над 1 млн. евро, договорени в евро &ndash; с 1.08 пр.п. само за месец. <br /> <br /> Лихвите по депозитите за фирми са спаднали, а процентите по депозити на граждани имат малък месечен ръст. Средният лихвен процент по срочните депозитие на нефинансови предприятия в левове през януари 2012 г. в сравнение с януари 2011 г. се понижава с 0.84 пр.п. до 3.71%, а по тези в евро &ndash; с 0.53 пр.п. до 2.57%. На месечна база средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.01 пр.п., а по тези в евро &ndash; с 0.68 пр.п.<br /> <br /> <br />