Газификацията на всички 24 общински сгради в Ловеч спести 716 хиляди лева от бюджета за отопление на града през 2008 година.
Най-големи икономии е реализирала административната сграда на Общината – почти 144 хиляди лева. Следват я детските градини „Слънце” – 107 хиляди лева и „Радост” – близо 56 хиляди лева.

Клиенти на „Дунавгаз” ЕАД, дъщерно дружество на Овергаз, са още Художествената галерия, регионалната библиотека „Професор Беню Цонев” и стоматологичната клиника в града.

Началото на газификацията в Ловеч бе през 1997 година. От тогава към мрежата на „Дунавгаз” ЕАД са присъединени около 1400 домакинства, 100 обществено административни сгради и 26 индустриални обекта. /БЛИЦ