Служебното правителство не предлага свои идеи за справяне с бедността в страната. Това става ясно от План за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността, който е пуснат за обществено обсъждане, пише "Труд".

В плана са описани действащите досега програми за увеличаване на заетостта. Но от служебното правителство не са добавили свои предложения, а само констатират, че ситуацията с бедността е тревожна. В доклада към плана дори специално е записано, че посочените мерки не предвиждат допълнителни разходи на министерствата, нито заделяне на повече средства от ЕС за намаляване на бедността.

Разходите за изпълнение на плана са заложени в бюджетите на министерствата за 2021 г., както и предвидените разходи за следващите години.

Една от мерките за справяне с бедността, посочени в плана за действие, е ежегодно определяне на минимална работна заплата, или по-точно актуализиране на размера ѝ. Но в документа дори не е записано дали минималната заплата трябва да расте и кога трябва да бъде променена.

По отношение на мярката 60/40, която по време на пандемията запази работата на хиляди българи, в плана само е записано, че през 2021 г. по нея вече са изплатени 732 млн. лв. Но не е посочено докога тази схема за подпомагане ще продължи, както и кои фирми ще може да се възползват от нея.

Досега анонсираните идеи от служебното правителство е мярката 60/40 да остане за фирмите, които са със спад на продажбите от 40%, като досега изискването беше спадът да е 20%. Ако спадът е между 30 и 40 на сто, идеята е мярката да се трансформира в 50/50.

Тоест държавата поема половината от заплатата и осигуровките на работника, а не 60 на сто, както досега. Оказва се, че по доста програми ще се дават пари за намиране на работа на безработните, а много фирми няма да получат помощ за запазване на заетостта в кризата.