"Не можеш да внасяш ниски вноски кратко време и да получиш висока пенсия", казва в интервю за "Дневник" председателят на Института на дипломираните финансови консултанти Любомир Христов.
<strong>Какво се случва според вас? Национализация на личните пенсионни сметки или стабилизиране на пенсионната система, както твърди премиерът?<br /> </strong><br /> - Това, което се предлага да се случи с професионалните пенсионни фондове, е кражба. Не е национализация, това е кражба. Средствата от едни лични партиди се секвестират и се слагат в един общ кюп. И няма никаква разлика дали ще вземат средствата от индивидуалната партида или от банковия депозит, или от вкъщи изпод дюшека.<br /> <br /> <strong>В частните професионални фондове няма натрупани достатъчно средства, за да поемат изцяло изплащането на ранните пенсии 1 и 2 категория...<br /> </strong><br /> - Какво означава &quot;няма достатъчно натрупани средства&quot;? Кой определя кое е достатъчно и кое не е достатъчно?<br /> <br /> <strong>Самите фондове изчисляват, че след 10-годишни натрупвания ще се вземат по 100 - 200 лева месечно, в някои случаи и по-малко. Сравнено със средната пенсия, която НОИ осигурява сега - 460 лв. (за 26 години натрупвания), разликата е сериозна. Според вас откъде идва този проблем?<br /> </strong><br /> - Идва от нашия манталитет, който прилича малко на френския, но ние не протестираме. Искаме и вълкът да е сит, и агнето да е цяло. Оттам идва проблемът. Днес той се проявява при професионалните пенсионни фондове, а през 2020 г. ще се прояви и в универсалните пенсионни фондове. Това нещо съм го публикувал във в. &quot;Капитал&quot; през 2007 г. под заглавие &quot;2017 година &ndash; пенсионерски бунтове в София&quot;.<br /> <br /> Всичко произлиза от факта, че искаме с един камък да ударим 16 врабчета. Това не може да се случи. Не е станало ясно на 30 септември, че парите не са достатъчни. Парите, които се натрупват в един пенсионен фонд независимо от неговия вид, зависят най-силно от три неща. От размера на вноските и продължителността на внасянето им.<br /> <br /> От доходността, постигната на пазара, и инвестирането. И от разходите от таксите. Това е. Не можеш да внасяш ниски вноски в кратък период от време и да получиш висока пенсия. Не искам да коментирам въобще пенсионните дружества и техните разходи, защото те не носят основната вина - всичките им разходи са регулирани и са в рамките на закона.<br /> <br /> Т.е. кучето играе според тоягата от гледна точка на разходите. От гледна точка на пазара, ако някой си мисли, че ще го надхитри, било то частник или държава, просто много се лъже. Трябваше и трябва да бъде обяснено на всички, които се осигуряват по индивидуални партиди независимо в какви фондове, че инвестиционният риск е за тяхна сметка.<br /> <br /> При тези параметри хората и 2020 година няма получат достатъчно средства и това беше ясно преди 3 години. Какво се промени за тези три години? Нищо. Като дойде 2019 година, пак ще се чудим какво да правим. Т.е., както съм казвал и друг път, ние се занимаваме с гасене на пожари, а не с преследване на реалистични цели.<br /> <br /> Още една гледна точка - ако едни пари се вземат от индивидуалните партиди на осигурените хора, за да се сложат в общ кюп, те няма да станат повече. Няма как да станат повече. И ако от тези пари ще се изплащат по-високи пенсии, отколкото показват актюерските разчети, това означава, че тези пари ще бъдат профукани и до 2-3 години ще сме в изходно положение. Т.е. ние отново не решаваме никакъв проблем, а просто го отлагаме. Лепим марли върху инфаркта на сърцето.<br /> <br /> Отделен е въпросът, че в пенсионните фондове няма пари, а инвестиции, и превръщането им в пари ще доведе до загуба, защото ще има спад в цените на активите.<br /> <br /> <strong>Имаше ли начини пенсионните фондове да намалят загубите си от кризата и справедливи ли са упреците към тях, че разхищават, че имат високи разходи?<br /> </strong>- Не, не са. Именно за да нямат пенсионните фондове високи и разхитителни разходи, тези разходи са регулирани. За тях има тавани. Ако някой е надхвърлил тези тавани, той е трябвало да бъде санкциониран от Комисията за финансов надзор, но аз такова нещо не съм чул. Ако не е санкциониран, значи не е надхвърлил.<br /> <br /> Всичко това е опит някой да бъде изкаран виновен за това противоречие - не можеш да имаш определени вноски и определена пенсия едновременно. Това не може да се случи никъде по света, няма как да стане. Или имаме пенсионна система с определен размер на пенсията, каквито са изплащаните от НОИ, или имаме стълбове в пенсионната система с определен размер на вноските.<br /> <br /> Но тогава размерът на натрупаните средства и пенсията не е гарантиран. Какво значи &quot;Не ми стигат парите?&quot;. А кой ти е обещавал да ти стигат? И колко да ти стигат? Именно в това се състои проблемът. Ние имаме едни очаквания, за които нищо не правим, за да се получат, след което се учудваме.<br /> Затова пак казвам: Хайде да се разберем каква пенсионна система искаме да имаме десет години по-късно. <br /> <br /> <strong>А как ще коментирате твърдението на премиера, че пенсионните фондове управляват парите си по-зле, отколкото учителският фонд в НОИ?<br /> </strong>- Не мога да го коментирам, защото не разбирам какво означава 104% ликвидност. Такъв показател няма. Премиерът трябва да разясни какво е.<br /> <br /> <strong>Имаше ли други начини за разрешаване на проблема с липсата на пари във фондовете?<br /> </strong>Да. Има решение. Някой смята, че тези пенсии ще бъдат изключително ниски и неудовлетворителни за хората. Може би това е така. В такъв случай хората, които са придобили право да получат пенсия, вместо да я получават, да им бъдат дадени парите накуп. Това са си техни пари &ndash; да им се дадат накуп и те да решават какво да правят с тях.<br /> <br /> Ако искат, да си ги сложат на банков депозит и да си живеят от лихвите, ако искат, могат да си купят пенсия от застрахователните дружества. Има такива застрахователни продукти, в които даваш едни пари накуп, а застрахователното дружество ти предлага редовен ежемесечен доход - било за определен срок, било доживот. Ако е доживот, месечният доход е по-нисък. Ако е за десет години, ще бъде малко по-висок, ако е за 5 години, ще бъде още по-висок.<br /> <br /> Тогава няма да има национализация и няма да има кражба. Защото единственият начин, по който може да се увеличи изплащането на пенсии с малко, когато те са в общ кюп, е в случай че някой от тези, на когото се изплащат пенсии, няма да доживее да си получи парите. А други ще получат техните. Това е единственият начин.<br /> <br /> Аз предлагам този начин. Всеки да получи тези пари, които са по неговата партида, и сам да прецени дали му е достатъчно или не му е достатъчно. Не е отговорност нито на правителството, нито на НОИ да определя каква е справедливата пенсия и да я обещава на хората. Това е смисълът на фондовете и на осигуряването в тях. Обещавам ти, че ще ми плащаш вноска, но не мога да ти обещая какъв ще ти бъде размерът на пенсията.<br /> <br /> Освен това всички въпроси в минало време като &quot;Имало ли е друг вариант?&quot; Да, имало е. Винаги е имало варианти. Аз затова насочвам нещата към бъдещето. Колкото е по-далеч бъдещето, толкова повече варианти има. Когато се сетим в 12 без 5, че има проблем, вариантите за решаване са се изчерпали.<br /> <br /> <strong>Какви ще са ефектите върху инвеститорите и пазара от това решение?<br /> </strong>- Това според мен са второстепенни ефекти. Зависи от начина на изпълнение на решението - в какви срокове и по какъв начин ще бъдат продавани активите на фондовете, сред които има и държавни ценни книжа, има и инвестиции със специална инвестиционна цел и в обикновени акции.<br /> <br /> Естествено е, че когато се появи продажба, особено в момент, когато ликвидност на пазара няма, то цените ще паднат. Съответно ще падне и стойността на вашата лична партида в универсалния или професионален фонд.<br /> <br /> <strong>А каква е причината според вас правителството да се реши на подобна стъпка?<br /> </strong>- Правителството разчита, че е безотговорно и за него няма да има последици.<br /> <br /> <strong>Какъв ще е крайният резултат, ако трябва да погледнем след няколко години?<br /> </strong>- Ако бях на вашите години, крайният резултат щеше да бъде да си задам въпроса: &quot;Ако днес се национализира и се краде фондът на миньорите, утре може да вземат и моя&quot;. И да избягвам участие в пенсионна система в България.<br /> <br /> <strong>Вярвате ли, че такова прехвърляне на средства изобщо може да се случи? Според юристи това може да падне пред Конституционния съд.<br /> </strong>- Няма как да не падне. Ако конституцията твърди, че собствеността е защитена, то няма как да не падне.<br /> <br /> <strong>А как оценявате действията на правителството изобщо по отношение на пенсионната система? Днес (бел. ред. вчера) премиерът каза, че за пръв път започва реформа, която ще балансира пенсионния фонд до 2032 година.<br /> </strong>- Наблюдавам усилията на правителството откакто е дошло на власт. Но засега няма реформа в сектора, има ръчкане на параметри.<br /> <br /> <strong>Защо според вас е толкова трудно и има такава съпротива срещу обръщането на пенсионната система от солидарна в частично капиталова не само в България, но и във всички бивши социалистически страни?<br /> </strong>- Тази съпротива я има и ще я има. И не само в бившите соцстрани - Джордж Буш се опита да приватизира американската солидарна система и не намери подкрепа в собствената си партия за това. Този дебат никога не се е състоял у нас, за да ви отговоря. Но една от причините е тази, която в момента ни занимава.<br /> <br /> Когато нямаш никакви гаранции за пенсионера, че той ще получи някаква смислена пенсия, понеже тя зависи от доходността на пазара, и когато бройката на тези пенсионери с неадекватни доходи е достатъчно голяма, пак всичко ляга на бюджета. Това е.<br /> <br /> Освен това аз имам отделно възражение и то е, че ако осигуреното лице си носи сам инвестиционния риск, то той трябва да има избор на портфейли, което у нас все още не е факт. У нас натрупването по индивидуални партиди на практика е безизходица и задължение да плащаш едни такси на едни пенсионни фондове. Нищо повече.<br /> <br /> <strong>Какъв тип политика показват последните решения на правителството &ndash; за професионалните фондове, за увеличението на осигурителната вноска, за финансиране на здравеопазването без обвързване с реформа. Това сигнал за какво е според вас? <br /> </strong>- Това показва липса на политика. Има жужене на муха в празна бутилка и тя се удря в стените на тези бутилка. Един човек и едно правителство може да има два типа неясноти - или не знае какво иска да направи, или не знае как да го направи. А на мен ми се струва, че нашето правителство има и двата типа проблеми.<br /> <br /> <strong>Какъв сигнал изпращат тези решения към българските и чуждите инвеститори и към българските граждани?<br /> </strong>- Изпращат сигнала, че дългосрочните инвестиции и спестявания у нас са изключително рисково занимание.<br />