Производители на малки количества суровини и храни от животински произход ще могат да си възстановяват до половината от разходите за оборудване и изграждане на магазини по нова схема на фонд "Земеделие". Те ще могат да теглят и нисколихвени кредити от търговските банки за цялата, необходима им сума, съобщиха от фонда.
Схемата ще се прилага до 31 декември 2013 година. Фондът &quot;Земеделие&quot; ще възстановява 50 на сто от извършените разходи по изграждането на помещения и купуване на оборудване. За отделните видове директни продажби са определени различни максимални разходи.<br /> <br /> За улеснение на кандидатите при осигуряването на финансиране на проектите е изготвена и схема за кредитиране. Тя ще се прилага заедно със схемата за държавна помощ.<br /> <br /> Размерът на кредита ще бъде до 100 процента от допустимите максимални разходи за конкретния вид продажби. Годишният лихвеният процент е 6%, а при рефинансиране чрез търговска банка - 7 на сто.<br /> Срокът за погасяването ще бъде до 48 месеца. Той включва гратисен период до 9 месеца по отношение на главницата. Когато се извършват строително-монтажни работи, гратисният период ще достигне 18 месеца.<br /> <br />