Нови съкращения през следващите три месеца планират предприемачите от промишлеността, строителството и услугите. Това сочи бизнесанкетата на Националния статистически институт за стопанската конюнктура през декември 2011 г.
Съставният показател за бизнесклимата остава на ноемврийското си ниво, а във всички сектори предприемачите оценяват икономическата среда като несигурна.<br /> <br /> В промишлеността бизнесклиматът се подобрява с 2.1 пункта спрямо ноември заради по-оптимистичните прогнози на мениджърите за състоянието на фирмите им през първата половина на 2012 г. Сегашната им производствена активност обаче е намалена, запасите от готова продукция са нараснали, а търсенето е недостатъчно. Затова те очакват, че производството ще остане свито и че част от персонала ще трябва бъде съкратен през следващите три месеца. Все пак компаниите очакват ръст на цените на промишлена продукция.<br /> <br /> В строителството бизнесклиматът продължава да се влошава като понижението през декември е с 5 пункта. Песимизмът на предприемачите за състоянието на компаниите им нараства, с 10.1 пункта спада за месец показателят, който оценява строителната дейност, а с 8.4 пункта - осигуреността с поръчки. В бизнеса не очакват ситуацията да се подобри през следващото тримесечие, оплакват се от финансови затруднения и прогнозират, че цените ще се запазят без промяна до април.<br /> <br /> Анкетата в търговията на дребно показва по-оптимистични прогнози за продажбите през първото тримесечие на 2012 г., както и на поръчките към доставчиците. Финансовите проблеми на фирмите обаче се увеличават. Прогнозата е за намаление на цените в магазините.<br /> <br /> Ситуацията в услугите се подобрява с 2.8 пункта спрямо ноември. Мениджърите прогнозират, че състоянието на предприятията им през следващите шест месеца ще се подобри, но преди това планират намаление на броя на заетите. Оплакват се от слабо търсене, от конкуренцията в бранша и от задълбочаване на финансовите проблеми. Прогнозата им е, че цените ще паднат през следващите три месеца.<br />