Ако се вземат средства от Сребърния фонд, кредитният рейтинг на страната ще бъде намален. Това ще повиши индекса CDS или т.нар “ рискова премия” ще се повиши. Това означава, че лихвите по кредитите за българските граждани ще бъдат повишени. Общо 33 млрд. евро са дълговете на граждани и фирми към чужди кредитори.
Това заяви пред ТВ 7 шефът на Комисията по финансов надзор и бивш депутат от ГЕРБ Стоян Мавродиев. <br /> <br /> Според него рискът за българската икономика бил огромен и затова той уведомил ръководството на ГЕРБ.<br /> <br /> Финансовият резерв покрива всички дефицити на страната и това го стопява. Намаляването му има пряка връзка с риска за оценка на България като рискова държава. Кредитните агенции знаят, че през 2013 г. предстоят големи плащания по дълга, припомни Стоян Мавродиев. Около 300 млн. лв. предстоят да бъдат платени още тази година и така общия размер на задълженията достига 3,7 млрд. лв. Единствените резерви са Сребърният фонд и фондът за АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;, но те са целеви и могат да се харчат само за пенсии и ядрена сигурност, посочи Мавродиев. Той съобщи, че е изпратил писмо до финансовия министър Симеон Дянков и управителя на БНБ Иван Искров с искане да бъде свикан Консултативния съвет по финансова сигурност, за да бъде разгледана стратегия за рефинансиране на дълга. Такава обаче още няма, уточни Мавродиев. <br /> <br /> Дори хипотетично да се изхарчи целия Сребърен фонд, на кабинета няма да достигнат над половин милиард лева за покриване на дефицита.<br /> Стоян Мавродиев е един от основателите на ГЕРБ. Той отговаряше за финансовата програма на партията и беше сочен като бъдещ финансов министър. <br /> <br /> <br />