Министерството на държавната администрация и административната реформа отваря утре в 15 часа ценовите предложения на участниците в откритата процедура за “Доставка на удостоверения за универсален електронен подпис”.
4 фирми подадоха документи за участие в процедурата - “Спектър” АД, “Банксервиз” АД, “Инфонотари” ЕАД и “Информационно обслужване” АД.
Целта на тази обществена поръчка е да осигури доставката на удостоверения за универсален електронен подпис, на устройства за сигурно съхранение на криптографски ключове и създаване на електронни подписи (смарт карти), както и доставка на устройства за четене и запис на смарт карти (карточетци).

Най-голяма тежест при оценяването на офертите има показателят цена – 60%. Останалите 40% са за техническото предложение, напомнят от МДААР. /БЛИЦ