9 900 лв. без ДДС е най-високата предложена месечна наемна цена, с която “ДИТ Хотели” ООД спечели организирания от Министерството на държавната администрация и административната реформа търг с явно наддаване за избор на наемател на почивна база “Боровец”, съобщиха от ведомството.
Общо 3 фирми подадоха документи за участие в търга – “ДИТ Хотели” ООД, “Интер Турс 2002” ООД и “ЗИК” ЕООД.
Наддаването започна от 3 900 лева без ДДС – oпределената начална тръжна месечна наемна цена. Стъпката за наддаване беше 200 лева.

Срокът на наемното отношение ще бъде 10 години. Разходите за консумативи (ток, вода, телефон, отопление и др.), такса смет, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя.
Почивната база се състои от общо 10 сгради – административна, туристическа, 4 вилни и 4 селскостопански сгради, разположени в поземлен имот с площ 17 960 кв. м. /БЛИЦ