Между 35% и 45% е делът на сивата икономика в България. Това обяви във Велико Търново доц. Стефан Петранов, преподавател по икономика и ключов експерт по проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика".
Изследването на сивия сектор е направено чрез социологическо проучване измежду работодатели, работници и другата част на населението &ndash; пенсионери и студенти. <br /> <br /> Според работодателите сивата икономика в България е около 45%, а според населението и работниците тя е 35%. Най-много сивата икономика е в подсектор млекопреработване &ndash; 60-70%, както и в секторите туризъм и инфраструктурно строителство &ndash; 55%. <br /> <br /> Размерът на транзакциите, които се извършват в сивата икономика, е между 20-25 млрд. лева или 30-35% от БВП.