Милионерите на влог намаляват през второто тримесечие на годината спрямо първото - за първи път от години. Депозитите с по над 1 млн. лв. на домакинствата и НТООД (нетърговските организации, които обслужват домакинствата) са с 32 по-малко в края на юни в сравнение с март 2013 г. Така броят им е паднал от 714 на 682, става ясно от данните на БНБ.
Две бяха основните обяснения за досегашния ръст на милионерските депозити - нарасналата спестовност на населението в кризата и спестяване на фирмени пари на името на физически лица заради слабата бизнес активност.<br /> <br /> Сега експерти предполагат, че спадът се дължи на обратните тенденции. От една страна, вероятно са се изчерпали възможностите за нови спестявания. От друга, може би се теглят готови средства и се вкарват обратно в бизнеса. Към това вероятно пристъпват предприемачи, които не могат да получат кредити или вече имат много. Или пък бизнесът им се е раздвижил и мислят за нови инвестиции. Възможно е обаче спадът да е заради данък лихви, пише &quot;24 часа&quot;.<br /> <br /> Въпреки понижението общата сума на депозитите над 1 млн. лв. е достигнала 1,803 млрд. лв. За три месеца има минимално нарастване с 3,7 млн. лв., но за година повишението е по-сериозно - с 23,3%. Към края на юни 2012 г. парите са били общо 1,46 млрд. лв.<br /> <br /> Леко понижение на тримесечна база има и в броя на депозитите от 200 000 до 500 000 лв. и на тези от 500 хил. до 1 млн. лв. (Подробности виж в таблицата.)<br /> Спад и в броя, и в сумата има и при по-малките влогове - от 1000 до 10 000 лв.<br /> <br /> Тенденцията също се обяснява с изчерпване на свежите спестявания у хората. Някои от тях дори теглят готовите пари заради финансови затруднения. Най-малките влогове - до 1000 лв., са намалели с близо 54 000 броя, но общата им сума се е вдигнала с едва 7,4 млн. лв. до малко над 9 млрд. лв. За година понижението е с 2,5%, или с около 228,5 млн. лв.<br /> <br /> Всички пари в банки на домакинствата и НТООД са в размер на 12,13 млрд. лв. Кредитите им се оценяват на 18,6 млрд. лв. Най-големите - над 1 млн. лв., са намалели с 3 до 91 броя.<br />