Младежи, членове на Експертен клуб “Генерация 21” /създаден по инициатива на „Младежки форум 21 век”, КНСБ и подпомогнат от Фондация “Фридрих Еберт”/ обсъдиха Закона за гарантираните вземания на служителите при несъстоятелност на работодателя.
Законът бе приет през 2004 г. и с него бе създаден специализиран фонд &ldquo;Гарантирани вземания на работниците и служителите&rdquo; към Националния осигурителен институт, който действа от 2005 г.<br /> <br /> В условията на икономическа криза, в които се намира България, е добре да се обмисли каква правна гаранция може да даде Фондът за изплащане на забавени от работодателя трудови възнаграждения, дори когато той не e изпаднал в несъстоятелност, коментираха младежите от експертния клуб.<br /> <br /> Със Закона могат да се гарантират&nbsp;като правна възможност&nbsp;и случаите, при които работодателят е изпаднал във временна финансова криза, но не е открито производство за несъстоятелността му. За тази цел законът трябва да предвиди изплащане на еднократни обезщетения за забавени заплати. Подобно решение има в аналогичния полски закон.<br /> <br /> Юристи от експертния клуб направиха конкретни предложения за промени в текстовете на закона в тази връзка.