На изложението ще се представят над 130 учебно-тренировъчни предприятия от България, Люксембург, Румъния, Сърбия и Черна гора.
Най-интересните проекти ще бъдат показани в конкурса за корпоративна социална отговорност. Занимания с фитнес и екскурзии за хора със специални нужди са две от новаторските инициативи, стигнали до финала на надпреварата, където се конкурират проекти с насоченост към обществото, околната среда, условията на труд и маркетинга. <br /> <br /> В общо 12 конкурса младите предприемачи ще изявят своите умения, а щандовете на фирмите ще убедят посетители и конкуренти, че екипите не отстъпват на истинските бизнесмени. Сделки, презентации и преговори, както на всяка панаирна проява, ще има и на ТФ ФЕСТ.<br /> <br /> Неговото 17-о издание подобрява рекорда от миналата година, когато участваха 125 фирми на ученици и студенти. Сега е по-широк и спектърът от браншове, в които те работят &ndash; търговия, производство на различни видове стоки, хотелиерство и ресторантьорство, издателска и рекламна дейност, данъчни и счетоводни услуги, озеленяване, туризъм и организиране на събития, дизайн, банково дело, финанси и застраховане. Интересът към изложението се увеличава, тъй като то свързва училището с икономиката. <br /> <br /> Единственото в България професионално състезание с международно участие се организира от Центъра на учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) към Министерството на образованието и науката. Панаирът на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ е включен в сборник на Европейската комисия като добра практика в обучението по предприемачество. <br /> <br /> Целта на учебно-тренировъчните фирми е да се подобри подготовката на бъдещите мениджъри, като се доближи до истинките условия на работа. Прилага се интегрирано обучение по икономика, компютърни умения, бизнес администрация, роден и чужд език. Всяка година повече 4000 младежи се подготвят в над 250 тренировъчни фирми у нас, а голяма част намират работа.<br /> <br /> ЦУТФ е част от Световната мрежа на тренировъчните предприятия, обхващаща над 5500 фирми. Това дава допълнителни възможности за повишаване на квалификацията на утрешните ръководители и служители в сферата на бизнеса. <br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />