Между 60 и 80 ст. най-малко трябва да бъдат давани от мандрите на млекопроизводителите за литър сурово мляко. Това заяви председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Адриан Цаконски. По думите му в момента за литър мляко на фермерите се дават 30 ст.

Цената на литър краве или овче мляко трябва да е равна на съотношение 2:1 към цената на кг комбиниран фураж, което значи, че ако фуражът е 30 ст., то литър краве мляко трябва да е 60 ст. В случай, че фуражът е 40 ст., млякото става 80 ст.
Цаконски допълни, че много мандри в страната не желаят да изкупуват сурово мляко от българските производители, а внасят сухо мляко от Германия, Франция, Унгария и Украйна. По думите му българинът яде само боклуци. Цаконски каза още, че сухото мляко в ЕС не се изкупува за по-малко от 32 евроцента, обаче то е само за индустриални цели.
70% от българското мляко не отговаря на евроизискванията за качество. То е мляко 2-ра и 3-та категория и се произвежда от малки ферми с до 10 крави. Цаконски добави, че от 2009 г. това мляко няма повече да се изкупува, така че фермите трябва да бъдат преструктуирани. За тях има два варианта – или да се кооперират, или предприятието да мине от млечно производство в месно. За това преминаване по аграрните програми ще се дават 1500 евро. Никой не е помислил за тези ферми, няма и мерки по европейските агропрограми, насочени към тези производители.
От Асоциацията заявиха още, че имат 16 искания, които ще бъдат внесени с Министерството на земеделието и храните. От тях искат поне половината да бъдат изпълнени в указания за това срок. Сред тях са субсидиране на произведено и продадено качествено сурово мляко, започвайки от месец януари 2009 г., като субсидията за литър да не бъде по-малка от 200 лв. за тон краве мляко и 250 лв. за тон овче мляко, спешни мерки за преодоляване на създалата се ситуация, при която преработвателите отказват да изкупуват сурово мляко, обещаните 10 000 евро на ферми за достигане на евростандартите за качество да бъдат преведени, приемане на защитна цена за изкупуване на литър сурово краве мляко, равна на съотношение минимално 2:1 към цената на кг комбиниран фураж, а цената на овче мляко да не е по-малко от 1,30 лв.
В четвъртък в 12 часа млекопроизводителите в Благоевград ще излязат на протест, стана още ясно. Те възнамеряват да затворят ГКПП Кулата.
Десислава Вангелова, БЛИЦ