За втора поредна година банките в страната приключиха последния месец на годината със загуба. Това се случва за трети път в последните десет години, като интересното е, че и трите минуса за банковата система са реализирани именно през декември, пише profit.bg.

Загубата през декември 2016 г. е от 21 млн. лв. спрямо 33 млн. лв. за година по-рано и 37 млн. лв. за декември 2012 г.

Слаби резултати са отчетени и през декември 2014 и 2013 г., когато са реализирани 18 и 21 млн. лв. печалби и респективно 36 и 33 млн. лв. за 2011 и 2010 г. 

Това се дължи най-вече на по-високите разходи за обезценка по кредити и вземания, възлизащи на 129 млн. лв. за декември, спрямо 807 млн. лв. за цялата 2016 г. Разходите за обезценки в последния месец на 2015 г. пък бяха за около 360 млн. лв.

Въпреки това 2016 г. бе една от най-успешните години за банките в страната в историята на банковата система.

Печалбата за цялата година възлезе на 1.262 млрд. лв. спрямо 898 млн. лв. за преди година и 746 млн. лв. за 2014 г.

Периодът от 2010 до 2013 г. бе труден за банките в страната, които главно заради замръзналото тогава кредитиране, както и високите лихви по банковите депозити, успяха да генерират 617, 586, 657 и 585 млн. лв. печалби.

Рекордните 1.387 млрд. лв. са отчетени през 2008 г., докато година по-рано са реализирани 1.144 млрд. лв. положителен финансов резултат. Заради кризата печалбата през 2009 г. намаля до 780 млн. лв.

Печалбата на секунда за банковата система през 2016 г. бе 3.99 лв., а на минута – близо 240 лв.