Международната рейтингова агенция Moody’s очаква растежът на българската икономика през тази година за е 0,9%, което е по-малко от очакваните от правителството – 1,4%. Агенцията прогнозира 2% бюджетен дефицит вместо 1,4%, какъвто е планът на финансовия министър Симеон Дянков.
Въпреки разминаването, рейтингът на държавните облигации на България е Baa2 е със стабилна прогноза, като е повишен от Baa3 през юли 2011 г., сочи докладът на Moody's. <br /> Вече ниският бюджетен дефицит се очаква да се свие още повече през следващите 2 години. Държавните финанси са здрави, с нисък размер на дълга по всички стандарти. Дефицитът на държавно управление се сви през последната година до 2,1%. <br /> Moody's очаква ръстът да е средно около 2% през периода 2012-2013 г. <br /> Настоящата администрация превърна намаляването на престъпността и по-доброто усвояване на средствата от ЕС след избирането й през юли 2009 г.<br /> <br />