Страната ни е на път да загуби 81 млн. евро по програмата за развитие на селските райони. Става въпрос за това, че администраторите в Брюксел може да не одобрят исканото от правителството преразпределение на средства между различни мерки от програмата. Управляващите преведоха средствата в края на миналата година.
До края на 2012 г. България е трябвало да усвои чрез разплащания по проекти заложените за 2010 г. пари, които са малко над 412 млн. евро. Отделно към тази сума се прибавят и още 19.5 млн. евро по европейския план за икономическо възстановяване или през миналата година. Още през пролетта на миналата година обаче имаше предупреждения от Брюксел, че разплащанията вървят с много бавен темп, заради което е и възможно заложеният план да не бъде изпълнен.<br /> <br /> От планираните 432 млн. евро България е успяла да разплати 381 млн. евро според данните на фонд &ldquo;Земеделие&rdquo;.<br /> <br /> Според подаденото искане над 230 млн. евро трябва да бъдат насочени от бизнес проекти към мерки, по които кандидатстват общини, където е изчерпан бюджетът.<br /> <br /> От земеделското министерство съобщиха, че няма решение на ЕК за загуба на 81 млн. евро, защото в момента се &ldquo;водят технически дискусии&rdquo;.<br /> <br />