Международният валутен фонд понижи рязко прогнозата си за икономически растеж в България през 2009 г. от 6,3% на 2% заради глобалната икономическа криза.
В края на мисията си в София вчера МВФ обяви, че очаква по-ниският растеж да свие дефицита по текущата сметка на България до 15% от БВП през следващата година, което продължава да е над средното за Европейския съюз, но по-малко от очакваните 24% за тази година. Текущата сметка обхваща широк спектър от показатели, свързани с външната търговия и инвестициите. “Световната икономика се забавя и това ще причини две последици за България: по-ниско търсене от чужбина и спад в притока на капитали, които бяха важен източник на растежа досега,” каза ръководителят на мисията на МВФ Бас Бейкър. /АП