Антимонополната комисия санкционира две фирми за производство на слънчогледово олио заради сключено между тях вертикално споразумение, което нарушава конкуренцията на пазара. „Звезда” АД и „КООП Търговия и туризъм” АД са нарушили закона, след като са определили фиксирани и минимални цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио. За нарушението първата фирма ще понесе имуществена санкция в размер на 85 673 лв., а втората - 76 154 лв.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че чрез сключените договори &bdquo;Звезда&rdquo; задължава дистрибуторите да се съобразява с &bdquo;препоръчителни цени&rdquo;. Според комисията клаузата представлява задължение за дистрибутора да се придържа към крайни продажни цени и му отнема възможността свободно да определи цената, на която да предлага закупените стоки. <br /> <br /> Освен това дистрибуторът няма право да продава на трети лица стоките под размера на официално обявената ценова политика на &bdquo;Звезда&rdquo; АД.<br /> <br /> Съгласно тази клауза &bdquo;КООП Търговия и туризъм&rdquo; АД се съгласява да не продава закупената стока от &bdquo;Звезда&rdquo; АД на цена под минималната официално обявена от тази фирма.<br /> <br /> Освен това според договора &bdquo;Звезда&rdquo; може да прекрати едностранно договора, докато за дистрибутора е предвидена финансова санкция в случай на неизпълнение на задължението да не продава на трети лица стоките на цена под минималната цена на фирмата.<br /> <br /> В нов дистрибуторски договор от началото на 2009 г. в клаузата за цените за препродажба е предвидена отмяна на задължението на дистрибутора да прилага препоръчителните цени за продажба, но същевременно е запазено задължението му да се придържа към ценовата политика на &bdquo;Звезда&rdquo;.<br /> <br /> Изрично се предвижда, че фирмата има право да променя цените, на които дистрибуторът продава продуктите, т.е. настъпилото изменение в клаузата е само формално и по същество не преодолява забраната за провеждане на самостоятелна ценова политика.<br /> <br /> По този начин дистрибуторът е лишен от свободата да определя сам пазарното си поведение и ценовата си политика. Залагането на фиксирани и минимални препродажни цени лишава дистрибутора от възможността да намали цените като реакция от конкурентен натиск и води до поддържане на по-високи цени за крайните клиенти. Директният ефект е поддържане на високи цени за продуктите от определена марка./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />