Над 263 000 потребители са се свързали с телефонния център за връзки с клиентите на EVN Bulgaria от началото на годината. В центъра са получени и анализирани около 4000 писмени жалби и са обработени около 3800 е-мейли от клиенти, съобщиха от компанията.
Центърът за връзка с клиентите бе открит в началото на декември 2007 г., той е с непрекъснат режим на работа 24 часа в денонощието. В Кол центъра са ангажирани 29 висококвалифицирани и обучени специалисти, които имат готовност да поемат до 4200 обаждания дневно, свързани с аварии, фактури, плащания, отчитане, както и други клиентски въпроси. Кол центърът разполага с модерен софтуер, предоставящ в реално време точна и актуална информация за процента обслужени клиенти, потърсили съдействие от сътрудниците на EVN Bulgaria. Извършваният запис по време на разговорите дава възможност за постоянен анализ на телефонното обслужване. Амбицията на компанията е да съкрати времето за отговор на оплакване от клиент до 5 дни, отговор на запитване по електронната поща — до 6 часа и скоростно приемане на обажданията — до 20-тата секунда. В Центъра за връзка с клиентите се правят текущи изследвания на основните въпроси и най-често срещаните теми. Най-честите клиентски въпроси досега са свързани с отчитането и фактурирането — 42.7%, относно качеството на захранване — 26%, за измерването на електроенергията — 8.6%, индивидуални въпроси — 9.9%. /БЛИЦ