6243,307 км от републиканската пътна мрежа са в лошо състояние, отчете строителният министър Десислава Терзиева в кореспонденция до депутата Атанас Ташков, който е поискал от нея информация за шосетата в страната. Излиза, че общата дължина на напуканите пътища се е увеличила с около 1000 км, съобщава „Монитор”.
Изданието припомня, че в средата на 2013 г. Терзиева констатира, че около 5000 км от пътната мрежа плачат за ремонт. Данните, които тя е предоставила на Ташков, датират обаче от края на миналата година. <br /> <br /> Според тях общата дължина на държавните шосета е 19 405, 586 км, или почти колкото тази на общинските. До момента са изградени 605,2 км магистрали, пътищата от I клас са 2975,4 км, от II клас са 4034,8 км, а от III клас &ndash; 11 764,3 км. 298,7 са пътните връзки, възли и кръстовища. <br /> <br /> Асфалтобетоновите шосета са 18 375,887 км, тези с паваж &ndash; 52,733 км, с трошенокаменна настилка &ndash; 120,975 км, с баластрена &ndash; 34,687 км. Пътищата без настилка пък се простират върху 272,789 км. От всички шосета в добро състояние са 7681,022 км, а качеството на 5481,256 км е средно. <br />