Врачанският клон на търговската верига "Кауфланд" е отнесъл глоба от 3000 лева заради продажба на вино без наличието на сертификат за произход, съобщава в. "Конкурент". Решението е взето от административния съд и не подлежи на обжалване.
В началото на декември комисията за защита на потребителя санкционирала търговската верига с 3000 лева за предлагането на качествено червено вино с гарантирано наименование за произход &ndash; &bdquo;Каберне Совиньон Специална резерва&rdquo;, произведено и бутилирано от &bdquo;Винал &ndash; Ловеч&rdquo; АД, без да притежава сертификат за произход. По този начин веригата е нарушила закона за виното и спиртните напитки. С разпоредбата се забранява предлагането на пазара на качествени вина, произведени в определен район, които не притежават сертификат за произход и контролен номер. Впоследствие врачанският районен съд отменил глобата, но комисията за защита на потребителя обжалвала решението в административния съд във Враца.<br /> <br /> Съдия по казуса бе Юлиян Киров, който прие, че направените от врачанския районен съд правни изводи са незаконосъобразни. Според магистрата, изискването е качественото вино да притежава и контролен номер и сертификат за произход, тъй като всяко едно от тях дава различна информация и е гаранция, че на пазара ще се предлага, като качествено вино само такова, което отговаря на нормативно предвидените критерии за това.<br /> <br /> Освен това административните магистрати не споделиха направените от районния съд изводи за допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила. Съдия Юлиян Киров прие, че решението на врачанския районен съд следва да бъде отменено, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Така магистратът потвърди наложеното от комисията за защита на потребителя наказателно постановление в размер на 3000 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.