Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и заместник-министър Евгени Ангелов се срещнаха с представители на гръцкия бизнес в България. На работна закуска екипът на министерството представи актуалните приоритети и конкретните стъпки, които предприема администрацията за възстановяване на икономиката от кризата и в помощ на бизнеса.
Основни задачи пред правителството в тази посока са намаляването на бюрократичната тежест, създаването на ясни правила и осигуряването на предсказуемост за бизнеса, подчерта министър Трайков пред гръцките представители. Той акцентира и върху подобряването на ефективността на ОП „Конкурентоспособност” и мерките за стимулиране на чужди инвестиции в страната. В тази посока особено важна предстояща задача е предефинирането на функциите на Българската агенция за инвестиции, подчерта още министър Трайков. На агенцията, която е основната връзка между бизнеса и администрацията, ще бъдат дадени повече правомощия. Предстои съкращаване на нормативните срокове за обслужване на компаниите. Засилване на функциите и ефективността на агенцията на местно ниво също е една от предстоящите задачи, свързани с дейността на Българската агенция за инвестиции. /БЛИЦ