Над 200 000 от очакваните декларации за облагане на доходите ще постъпят в НАП в последните 7 работни дни до края на април 2014 г., съобщиха от агенцията.
От началото на годината до момента са подадени близо 300 000 формуляра, като всеки десети от тях е изпратен по електронен път. До края на кампанията - 30 април 2014 г., се очаква да постъпят над 500 000 декларации за облагане на доходите на физическите лица.<br /> <br /> От НАП припомнят, че декларирането на доходите може да стане и в последния възможен ден - 30 април, но тогава е много вероятно да се наложи чакане на опашка. Данъчните формуляри се подават по електронен път, подписани с електронен подпис, по пощата с обратна разписка, на място в някои пощенски офиси срещу входящ номер, както и офисите на НАП по постоянен адрес.<br /> <br /> Формулярът за доходите може да бъде попълнен и в електронен вариант с баркод, като за това не е нужен електронен подпис. Декларациите с баркод се обработват по-бързо от останалите и данъкът за възстановяване се получава в много по-кратък срок, отколкото при стандартните формуляри, припомнят от НАП.<br /> <br /> Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица може да бъде изтеглена от интернет сайта на Националната агенция за приходите. Формулярите се подават до 30 април 2014 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок. <br /> <br /> Плащанията на данъци могат да се извършват и по интернет чрез онлайн системата на НАП. 5% отстъпка ползват физическите лица, включително едноличните търговци, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, в срок до 30 април 2014 г. Отстъпката се ползва върху размера на данъка за довнасяне, определен в декларацията.<br /> <br /> И през 2014 г. клиентите на НАП ще подават само онези приложения от годишната данъчна декларация, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата декларация.<br /> <br /> <br />