Над 50% от оценените като рискови търговци на цветя са били хванати впоследствие в укриване на данъци, съобщиха от НАП. НАП погна цветарите преди 8-и март. От приходната агенция съобщиха, че започват проверки на търговците на едро с цветя в цялата страна. Анализ на риска за укриване на печалби от произвеждащи или търгуващи с цветя и растения е установил, че средногодишно бюджетът губи по 6,9 млн. лв. от непостъпили ДДС и преки данъци от дейността в този сектор.
Експертите на НАП са пресметнали още, че най-голяма е щетата за бюджета е от ДДС &ndash; 4,4 млн. лв. средногодишно, следват загубите по Закона за корпоративното подоходно облагане &ndash; 1,6 млн. лв., както и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 953 хил. лв.<br /> <br /> В доклада на НАП се отчита също, че през анализирания период 2008 г.-2010 г. 54,54% от търговците, които са били оценени като рискови от експертите, впоследствие действително са били хванати в укриване на налози.<br /> <br /> Целенасочени проверки и наблюдения се извършват за втора поредна година. През 2014 г. бяха осъществени общо 200 оперативни наблюдения, проверки и ревизии, в резултат на които бяха установени допълнително 2,1 млн. лв. задължения на търговци към хазната.<br /> <br /> Оперативните проверки се извършват в цялата страна и са първа крачка от цялостна програма за повлияването на този риск и намаляването на щетите за бюджета, посочват от НАП.<br /> <br /> Търговците на цветя далеч не са единствените в полезрението на данъчните. Читатели разказаха, че бирниците вече звънят и за няколко десетки лева дълг. Така например, Н.И. от София разказа, че му се обадили, за да му напомнят, че дължи 70 лв. от заработени по граждански договор суми. Дължимите пари са за 2013 г., тоест има доста време докато изтече давностния срок за това задължение.<br /> <br /> В момента данъчната кампания е в разгара си. До 30 април всеки с доходи извън трудовите трябва да подаде данъчната си декларация и да си плати данъка върху доходите от миналата година. Голямото облекчение тази година е, че подаването на декларацията става по интернет с безплатен Персонален идентификационен код (ПИК), който трябва да се получи от данъчната служба по постоянен адрес. Ако декларацията бъде подадена с ПИК до края на март, се ползва 5% отстъпка при плащането на налога.<br /> <br /> <br />