Отворена е нова информационна система за подаване на интрастат-декларации по електронен път, съобщиха от Националната агенция за приходите. Декларациите за август, които интрастат-операторите ще подават в периода от 1 до 10 септември, ще се приемат с новия софтуер.
Новата информационна система се състои от две приложения - онлайн приложение /модул "събиращ орган"/ и офлайн приложение /модул "интрастат оператори"/. Първият позволява на търговците да създават, редактират и подават интрастат декларации, както и да проследяват техния статус на подаване.
Вторият дава възможност за създаване и управление на дневници, генериране на интрастат-декларации и експортирането им във формат съвместим с онлайн приложението на НАП. Софтуерните приложения и инструкциите за работа са достъпни на интернет страница на НАП - www.nap.bg, в рубриката "Интрастат".

Досега в страната са регистрирани около 10 000 интратат-оператори. Задължените лица по системата "Интрастат" са фирми, регистрирани по Закона за ДДС, които извършват търговия с фирми от други държави в ЕС и стойността на чиято търговия превишава определени прагове в лева.
Праговете се определят ежегодно поотделно за всеки от двата потока - износ и внос. Прагът за деклариране на износа за настоящата година е 300 000 лева, а за вноса - 150 000 лева, се посочва в съобщенията. /БЛИЦ