Териториалната дирекция на НАП в Пловдив започна проверка на 70 физически лица от Пловдив, които през последните три години са закупили имоти и скъпи автомобили.
Селекцията е направена на национално равнище, като в списъците са включени лица, придобили имоти с висока стойност на територията на цялата страна. Данъчните ще направят анализ и съпоставка на декларираните доходи през последните три години и стойността на придобитото имущество. При несъответствие на лицата ще бъде извършена пълна данъчна ревизия. За 2007 година 4 физически лица, подали декларация в ТД на НАП – Пловдив, са посочили облагаеми доходи над 500 000 лева, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града. /БЛИЦ