Работна група от Националната агенция за приходите (НАП) и Българската стопанска камара (БСК) ще търси възможност да се опрости плащането на данъци и осигурителни вноски. Това бе решено на работна среща между ръководствата на НАП и БСК, съобщиха от стопанската камара.
Председателят на камарата Божидар Данев отбеляза, че средно годишно бизнесът в България плаща по 140 млн. лв. под формата на такси за платежни нареждания към бюджета. Групата ще търси начини да се намали броят на платежните нареждания за данъци и осигуровки.
НАП подкрепя идеята на БСК всеки касов апарат в страната да бъде свързан с компютърните системи на приходната агенция, е заявено на срещата. По този начин значително ще се подобри контролът върху укриването на обороти. „За да се осъществи идеята, са необходими политическа подкрепа и съответните законодателни изменения”, каза изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов. По думите му, преди въвеждането на тази мярка трябва да се извърши и анализ на разходите и ползите.

От БСК са подкрепили намеренията на НАП да електронизира процеса по издаване на удостоверения за дължими данъци и осигурителни вноски, като даде достъп на търговските банки до информационните системи на агенцията. В НАП са възприели положително предложението на БСК чрез промени в закона за ДДС, по избор на данъкоплатците, периодът за приспадане на данъчния кредит да стане плаващ – между 3 и 12 месеца. Създаването на „златна книга” на коректния бизнес е било сред другите обсъждани по време на срещата теми.
Ръководството на НАП запозна БСК с актуалните данни за приходите в държавния бюджет през първото тримесечие на тази година, както и с прогнозата си за изпълнението на бюджетния план до края на 2009 г. Най-оптимистичният вариант предвижда: 5% по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица спрямо плана за 2009 г., което прави обаче 12% повече спрямо 2008 г; 14% по-малко от предвиденото за 2009 г. от корпоративен данък, което е 2% повече от 2008г.; 22% по-малко събрано ДДС, което обаче е 6% повече от 2008г.
По отношение необходимостта от по-бързото възстановяване на ДДС на фирмите от приходната администрация обявиха, че съществуващите 560 млн.лв. невъзстановен данъчен кредит за първото тримесечие на т.г. вече са достигнали ниво от 400 млн.лв., а до средата на април постепенно ще бъдат сведени до около 300 млн.лв./БЛИЦ