Програмно-целевата група за координация и мониторинг на проекта за изграждане на нова ядрена мощност в Белене посети вчера дунавския град и проведе заседание с участието на ръководството на Предприятие АЕЦ „Белене” и с регионални представители на главния изпълнител на проекта, съобщиха днес от МИЕ.
Председателят на координационната група Иван Атанасов, Антон Иванов и управителят на Предприятие АЕЦ „Белене” Йордан Георгиев посетиха площадката и обсъдиха с представителите и подизпълнителите на „Атомстройекспорт” готовността за започване на подготвителните работи за същинското строителство на централата. Иван Атанасов проведе и срещи с областния управител на Плевен Цвятко Цветков, с кмета на град Белене Петър Дулев и с кмета на Свищов Станислав Благов. Беше обсъден капацитетът на съществуващата социална инфраструктура – лечебни и образователни учреждения, културни и социални институции - във връзка с очаквания приток на хора в региона по време на строителството и последващата експлоатация на централата. Местните власти виждат в проекта АЕЦ „Белене” възможности за икономически растеж и динамично развитие на региона и потърсиха активна подкрепа за проектите си за възстановяване и развитие на пътната мрежа, за модернизиране на водоснабдителната система, за изграждане на пречиствателни станции и др. Ректорът и ръководството на Стопанската академия в Свищов споделиха разбиранията си за начина, по който близостта на АЕЦ „Белене” ще повлияе на интереса на студентите и на академичната програма и за възможностите за квалификацията и подготовката на кадри за ядрената централа. Работната група за мониторинг и координация на проекта АЕЦ „Белене” беше създадена на 10 юни 2008 г. със заповед на министър Петър Димитров. Тя има задача да координира усилията и дейностите на всички структури, ангажирани с техническото, административното и финансовото управление на проекта АЕЦ „Белене”. Работната група е в състав: Иван Атанасов /ръководител/, Любомир Велков/заместник-ръководител/, Антон Иванов, Атанас Съйков, Иван Сачков. /БЛИЦ