Финансовите активи на българските домакинства са се удвоили спрямо нивата от преди кризата през 2008, като същевременно нивата на задлъжялост са останали в сходни граници. Задълженията на българските домакинства са €13,245 млрд., а финансовият капитал – 60,756 млрд. Делът на активите на българите спрямо БВП са 134%. Това сочат данни, публикувани вчера от Евростат и разглеждащи всички държави членки на Европейския съюз, цитирани от „Блумбърг”.

Друг интересен акцент от данните на Евростат е това, че България е на трето място в ЕС по най-малък размер на задълженията на домакинствата като дял от брутния вътрешен продукт. Делът на дълговете на българските домакинства спрямо БВП са 29,2%.

Пред страната ни по този показател се намират единствено Унгария и Румъния. Задълженията на унгарските домакинства съставляват 24,2% от БВП, а дълговете на тези в северната ни съседка – 21,4%.

„От другата страна на барикадата“ са Кипър, Дания и Холандия. В тези страни задълженията на домакинствата надхвърлят не с малко общия размер на БВП на държавата. В средиземноморската островна страна този показател е 147% от БВП, в Дания – 133%, а в „Страната на лалетата“ - 123,9%. Последните две страни обаче могат да се похвалят с най-голям дял на активите на домакинствата спрямо БВП.