Предприемчивият български дух започва с производство на сукно в Сливен още докато сме част от Турската империя, като до Освобождението имаме фабрики още в Сопот, Карлово, Велико Търново и Пловдив.
До края на века България излиза на пътя на капиталистическото си развитие със 143 фабрики в бранша, в които работят 5848 души. Днес текстилната индустрия е вторият най-голям работодател в държавата със 112 000 работни места. <br /> <br /> Ето и основните моменти от развитието на бранша у нас до днес:<br /> <br /> <em>1834 г. - Добри Желязков &ndash; Фабрикаджията основава първа сукнена фабрика в град Сливен. Тя служи за основа на първото капиталистическо индустриално текстилно дружество в Сливен, което произвежда сукна за Румелия и Турция и е първото промишлено предприятие на Балканския полуостров. До Освобождението вече работят текстилни фабрики в Сопот, Карлово, Велико Търново и Пловдив. <br /> <br /> 1887 г. &ndash; фабриките в страната са 92, през 1894 г. - 130, през 1900 г. - 143 с 5848 работника. Според Константин Иречек, производството в България е качествено и се равнява на западна изработка.<br /> <br /> До 1900 г. текстилната промишленост се превръща във водещ подотрасъл на леката индустрия на България.<br /> 1903 г. &ndash; начало на индустриалното памукотекстилно производство в България с изграждането на първата памуко-текстилна фабрика в гр. Ямбол.<br /> <br /> 1930 г. &ndash; в областите Хасково, Пловдив, Враца, Велико Търново и Русе се широко се развива отглеждането на копринени буби, добиването на естествена суровина и развитието на коприненотекстилната промишленост в страната. България се превръща в един от основните износители на пашкули в Европа. В сектора текстил работят 33% от заетите в индустрията на страната и произвеждат около 20% от общото промишлено производство.<br /> <br /> 1939 г.- в навечерието на Втората световна война, България е най-развитата в икономическо отношение страна на Балканския полуостров.<br /> <br /> 1944 &ndash; 1950 г. &ndash; национализация на производството от държавата; текстилната промишленост става един от водещите отрасли в България.<br /> <br /> 1970 &ndash; 1980 г. &ndash; обемът на производство се увеличава близо два пъти, благодарение на огромни инвестиции вложени в ново и модерно оборудване особено в текстилното производство.<br /> <br /> 1990 г. относителният дял на текстилната и трикотажна промишленост представлява 5,5% , а на шивашката 1,6% от обема на цялата промишлена продукция, като в тези браншове са заети над 180 000 души.<br /> <br /> 1990 &ndash; 2000 г. &ndash; преобразуване на държавните предприятия в търговски дружества, децентрализация и преструктуриране на производството.<br /> <br /> 2013 г. България е изнесла облекла и текстил за рекордните 1,8 млрд. евро.<br /> <br /> 2014 г. Сектор &bdquo;Облекло и текстил&rdquo; е най-големият работодател след държавата, осигуряващ повече от 112 000 работни места.<br /> <br /> </em><br />