МВФ предупреди, че светът навлиза в най-голямата икономическа криза за последните 70 години. Най-засегнати ще бъдат развитите държави, но общото забавяне ще има отрицателен ефект и за формиращи се пазари като България.
Световната икономика върви към рязко забавяне, твърди МВФ в най-новото издание на доклада си „Перспективи за развитието на световната икономика”. Забавянето на икономиката ще е глобално, но развитите държави ще бъдат засегнати най-тежко. В много от тях няма да има никакъв икономически растеж или той ще е негативен, поне до средата на следващата година. Забавянето настъпва посред серия от шокове на финансовите пазари, най-опасните след световната криза през 1930-те години, казват експертите.
Oливие Бланшар, икономически съветник в МВФ и директор на отдела за анализ, представи резултатите от доклада на пресконференция във Вашингтон: „Световната икономика тръгна към голям срив. Бъдещето крие голяма несигурност, а нашата прогноза е че световният икономически растеж ще слезе до 3% през 2009 г. Това е най-бавният растеж след 2002 година”, подчертава Бланшар. Растеж от 3% е еквивалент на световна икономическа криза, казват експертите. Перспективите за световната икономика са се влошили значително след последния доклад на МВФ през юли, когато се предвиждаше 4% растеж.
Но прогнозата за 3% растеж е средната цифра между развитите и развиващите се държави. Реалният растеж в развитите държави е много по-нисък – през 2009 година той ще е само 0.5%. В САЩ тази година – 1.6%, през 2009 – 0.1%, в еврозоната – 1.3% тази година, спад до 0.2% през 2009-та. Оливие Бланшар коментира: „Има голяма разлика между развитите държави и развиващите се и формиращите се пазари. Растежът в развитите страни ще е много близо до нула, поне до средата на 2009 г. Световната икономика ще се движи от растежа в развиващите се страни. Но ние предвиждаме, че дори тези държави ще се развиват значително по-бавно в сравнение с близкото минало. Техният растеж ще е 7% през 2008 г. и 6% през 2009 година”, казва Бланшар.
Забавянето на икономическия растеж ще се отрази негативно и на формиращите се икономики в Източна Европа. В прогнозата на МВФ се описват всички рискови фактори за региона, чиито икономики досега бяха относително защитени от прекия ефект на финансовия срив и изпадналата в сериозни затруднения икономика. В България и Румъния ред фактори са допринесли за запазване на вътрешното търсене съвсем доскоро, но потоците от капитал вече отслабват рязко, се изтъква в доклада.
България попада в почти всички рискови категории за региона. За пореден път се посочва, че огромен риск крие големият дефицит по текущата сметка - 24.4% през 2008 година, прогнозирани 21.5% през 2009 г., при средно 14% за Югоизточна Европа и значително по-ниски дефицити в останалата част на Източна Европа. В комбинация с фиксирания обмен България е в също толкова рисково положение, колкото са най-рисковите държави в Прибалтика. Растежът в Югоизточна Европа и Турция ще се забави под въздействието на влошените външни перспективи, високите цени на суровините и спадането на инвеститорския интерес, пише МВФ.Инфлацията в България се е удвоила само за една година и е най-висока в региона заедно с Латвия и Турция. Няма очаквания инфлационният натиск да намалее. МВФ предвижда за България икономически растеж от 6.3% тази година, но само 4.2% през 2009 г. Повече подробности за България и Източна Европа МВФ ще публикува в регионалната си икономическа прогноза тази седмица. /ДВ