Националната електрическа компания ще обяви публично финансовия си отчет за 2013 г. до 31 юли, съобщиха от пресцентъра на НЕК, във връзка с твърдения от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков и Станислав Иванов относно изискана и непредоставена информация за Годишен финансов отчет за 2013 г. и Финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г.
Национална електрическа компания (НЕК), спазвайки законите в страната, а в конкретния случай чл. 40 от Закона за счетоводството, е задължена да публикува&nbsp; Годишния си финансов отчет за 2013 г. и Годишния доклад за дейността за 2013 г. чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър до 31 юли 2014 г. <br /> <br /> Годишният финансов отчет на НЕК ЕАД за 2013 г. към настоящия момент не е окончателен и съответно одитиран и заверен от независими финансови одитори съгласно изискванията на чл. 38 от Закона за счетоводството.<br /> <br /> &bdquo;Заварих НЕК в много тежко състояние. Новото ръководство на компанията полага всички усилия да стабилизира финансовото й състояние, спазвайки законите в страната и осъзнавайки важното място и роля на НЕК за стабилността на енергетиката в страната&ldquo;, подчерта Екатерина Истаткова &ndash; изпълнителен директор на НЕК. <br /> <br /> След изпълнение на всички изисквания на законодателството в България, исканата информация ще бъде предоставена на народните представители. /БЛИЦ<br />