Продължаващо увеличаване на обема на просрочените заеми, забавяне в темпа на нарастване на депозитната база и плавно стабилизиране на кредитната активност – това са основните тенденции, които ще характеризират банковия сектор в България през 2012 г. според анализаторите от "Уникредит Булбанк". Прогнозата беше представена в рамките на годишната конференция на Euromoney за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), пише в. “Капитал”.
Според анализаторите на банката пикът в нарастването на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) ще бъде достигнат в края на 2012 или началото на 2013 г., при равнища между 17.5% и 19% от общия обем на банковите заеми.<br /> <br /> &quot;През 2012 година качеството на кредитите ще бъде подложено на допълнителен тест поради забавянето на растежа в еврозоната, която остава най-значимият външнотърговски партньор за българските фирми&quot;, посочват от банката.<br /> <br /> Същевременно капацитетът на банките за абсорбиране на загуби остава висок &ndash; към края на третото тримесечие на 2011 г. първичната капиталова адекватност, измерена чрез съотношението капитал от първи ред спрямо рисково притеглените активи, е 15.6%. <br /> <br /> &quot;В допълнение, свръхрезервите (т.е. резервите над онези, които са необходими, за да се гарантира 100% покритие на паричната маса с чуждестранна валута), които БНБ може да използва в случай, че трябва да действа като кредитор или източник на ликвидност от последна инстанция, са над 4 млрд. лева в края на 2011 г.&quot;, посочва главният икономист на &quot;Уникредит Булбанк&quot; Кристофор Павлов.<br /> <br /> Според него обаче, не е изключен сценарий, при който отделни банки биха могли да имат нужда от капиталова подкрепа, тъй като, макар и на консолидирана база, финансовите институции в България да са по-добре капитализирани от тези в много други страни в ЦИЕ, няма яснота по въпроса какво е разпределението на този капитал в отделните банки.<br />