Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на „Горубсо-Мадан" АД от „Върба-Батанци", съобщиха от антимонополния орган.
Сделката цели запазване и развитие на рудодобива в Маданския рудоносен басейн. КЗК счита, че сделката няма да доведе до възпрепятстване на конкуренцията на който и да е български пазар, поради което следва да бъде безусловно разрешена.<br /> <br /> От комисията се аргументират, че предметът на дейност на придобиващото дружество е добив и преработка на подземни богатства, строителна, монтажна, търговска и транспортна дейност. Докато основната дейност на &bdquo;Горубсо-Мадан&quot; АД е добив и преработка на оловно-цинкови руди, производство и продажба на оловни и цинкови концентрати, както и минно строителство.<br /> <br /> Според КЗК операцията ще окаже въздействие върху пазарите на производство и продажба на оловен и цинков концентрат, олово и цинк. Търговията с концентрати се осъществява на световно ниво и цените се определят на база международни котировки. <br /> <br /> На международните пазари са създадени правила и регулации за покупко-продажбата на концентрати, които се прилагат и в България. Установените пазарни дялове в световен мащаб на участниците в концентрацията са незначителни, отчитат антомонополистите.<br /> <br /> На пазарите е налице свободна конкуренция, тъй като съществуват възможности за договаряне и доставка на необходимите количества концентрати за всеки производител на метал в България и по света, независимо от местонахождението на производителя на суровината, се казва в съобщението.<br /> <br /> Вертикалните отношения на участниците в концентрацията нямат потенциала да ограничат доставката на концентрати от внос и следователно не могат да доведат до нарушаване на конкуренцията между местните производители и вносителите на концентрати. /БЛИЦ<br /> <br />