Близо година след кризата с КТБ банковата система у нас отчита рекорден финансов резултат, пише „Труд”. Печалбата на кредитните институции достига 795 млн. лв. към септември по данни на БНБ. Това е повече от финансовия резултата за цялата 2014 г. и увеличение с 32,3% спрямо същия период на 2014 г., когато печалбата е била 600 млн. лв.
&nbsp;Главната причина за добрия финансов резултат са понижените разходи на банките за лихви, съобщават от БНБ. Действително през последната година доходността по депозитите се сви почти наполовина. Така в момента средната лихва по новите фирмени влогове в левове е 0,65%, а в евро - 0,80%. <br /> <br /> Доходността при домакинствата е малко по-висока, като за новите срочни депозити в левове тя е 1,51%, а в евро - 1,24%. Само година по-рано средната лихва по депозитите на населението беше над 2,50%. Така към септември тази година разходите на банките за лихви са 701 млн. лв. През същия период на 2014 г. кредитните институции са платили над 1 млрд. лв. по това перо.<br /> <br /> Експертите от централната банка отчитат още, че трезорите у нас повишават приходите си от такси и комисиони. Те са над 758 млн. лв. за първите девет месеца на годината спрямо 695 млн. лв. за същия период на 2014 г.<br /> <br /> Друга причина за увеличаващата се печалба на банките е, че вече им се налага да отделят все по-малко средства за обезценка на необслужвани кредити. За първите девет месеца на тази година такива заеми са на стойност над 611 млн. лв., което спрямо същия период на 2014 г. е по-малко с 9,5 на сто. Тенденцията за намаляване на проблемните заеми също продължава, като към септември те възлизат на 10,8 млрд. лв.<br /> <br /> Активите на банковата система достигат 85,5 млрд. лв. към септември. Само през третото тримесечие на годината те се увеличават с 1,6 млрд. лв. Делът на петте най-големи банки у нас в общите активи е 56,7%. Това са Уникредит Булбанк, ДСК, ПИБ, ОББ и Райфайзенбанк. /БЛИЦ<br />