Според класацията на “Капитал” „100-те най-големи български компании”, работодател номер едно в България е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). В нея работят 12 412 служители. НКЖИ остава лидер сред работодателите в страната и след процеса на оптимизация на персонала през последните три години, похвалиха се от компанията.
През 2012 г. персоналът е със 7,13% по-малко спрямо 2011 г. По приходи за 2012 година компанията се нарежда на 54-о място.<br /> <br /> В класацията на компаниите според общите им активи, сред 250-те най-големи дружества по приходи НКЖИ се нарежда на четвърто място с ръст от 31.36% спрямо 2011 г.<br /> <br /> Данните показват, че предприетите от компанията антикризисни мерки дават положителен ефект, а финансовите резултати са стабилни въпреки намалените приходи от дейността.<br /> <br /> Един от основните критерии при оценяването на компаниите, е общият размер на приходите от дейността за 2012 г., който дава най-обективните ориентири за развитието на бизнес климата в България. Приходите от дейността са и единственият засега възможен и коректен начин за измерване и сравняване мащаба на дейността на една българска компания.<br /> &nbsp;