Министерството на държавната администрация и административната реформа обявява нов търг с явно наддаване за отдаване под наем на коктейл-бар в Дом №3 (Велека) към почивна база “Слънчев бряг”. Първоначалният търг, който беше обявен за 18.02.2009 г., не се състоя, тъй като имаше само един кандидат.
Настоящият търг е насрочен за 25 март 2009 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на държавната администрация и административната реформа, (ул. “Сердика” №6-8). Началната тръжна месечна наемна цена е 500 лв., а стъпката за наддаване е 50 лв. Срокът на наемното отношение ще бъде 10 години.
Тръжната документация се заплаща по банков път и се получава в сградата на МДААР всеки работен ден от 23 февруари до 24 март 2009 г. Заявления за участие в търга се подават всеки работен ден от от 25 февруари до 24 март 2009 г. Депозитът за участие е 700 лв. с ДДС, които се заплащат по банков път. /БЛИЦ