Министерството на финансите подготвя нова дирекция за контрол на стоките, при които има голям риск от измами с ДДС. Дирекцията ще бъде към Националната агенция за приходите и ще носи допълнителни доходи от ДДС в размер на 200 милиона лв. годишно.
&quot;Около 250-300 служители, които и сега работят в Националната агенция за приходите, ще се разпределят в новата дирекция и ще контролират движението на стоки като плодове, захар и месо&quot;, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред БНР.<br /> <br /> Новият орган за фискален контрол ще спира превозни средства с тонаж над 3,5 тона. Ще извършва документална проверка и съответно проверка за валидност на ДДС номера на получателя, посочен във фактурата. На превозното средство се поставя пломба и GPS-устройство и в електронния регистър на НАП се въвеждат данните - купувач, за превозвача, количеството, вида и стойността на стоката.<br /> <br /> &quot;Проверките ще са близо до границите ни с Гърция и Румъния, но няма да има дублиране на функции с митническата администрация&quot;, обясни Людмила Петкова. Тя каза, че след поставянето на техническите уреди ще се съставя протокол, а премахването им ще става отново от служителите на НАП при разтоварването на стоката. <br /> <br /> Облекчен режим се предвижда за големите търговски вериги, които имат повече от 3 доставки на месец на рисковите за ДДС измамите стоки. Те могат да подадат едно предварително месечно искане за всички доставки, придружено с график на доставките.<br /> <br /> Заместник-министърът на финансите обясни, че борбата с ДДС измамите е спешна мярка на правителството и очаква новата дирекция да заработи не по-късно от края на годината.<br /> <br />