Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция Атанас Добрев назначи Атидже Алиева-Вели временно да отговаря за прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Земеделското министерство.
Тя ще съвместява поста до назначаването на нов заместник-изпълнителен директор. Алиева-Вели продължава да отговаря и за ресорите &quot;Селскостопански пазарни механизми&rdquo;, &bdquo;Технически инспекторат&rdquo; и &bdquo;Рибарство и аквакултури&rdquo;. Атанас Добрев каза пред екипа на институцията, че вярва в професионалните качества на Алиева-Вели, която познава в дълбочина проблематиката в Програмата за развитие на селските райони и вече осма година работи в структурата. <br /> <br /> Алиева-Вели е назначена в ДФЗ като експерт в сектор &bdquo;Мляко&rdquo; в началото на 2007 г. До 2011 г. последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт и началник на сектора. През 2011 г. оглавява отдел &bdquo;Методология и контрол&rdquo; в дирекция Договориране по ПРСР. Временно изпълняващият длъжността за прилагане на програмата за селските райони участва активно в разработването и актуализирането на правилата за работа в дирекцията. Тя има опит и в отчитането на напредъка по прилагане на мерките от ПРСР, както и в анализа на пропуските и проблемите по прилагането й в координацията с ЕК. Участвала е в много обучения и обмяна на опит с други страни-членки на ЕС. <br /> <br />