Дългът на България за 2011 г. е 12,3 мрд. лв. , което е 16,3 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват предварителните данни на Националния статистически институт, потвърдени от Евростат без резерви.
През изминалата 2011 г. сектор &bdquo;Държавно управление&rdquo; отчита бюджетен дефицит от 1 576 млн. лв., което е 2.1% от БВП. По подсектори на сектор &bdquo;Държавно управление&rdquo; дефицитът в подсектор &bdquo;Централно управление&rdquo; е 1 744 млн. лв., или 2.3% от БВП, подсектор &bdquo;Местно управление&rdquo; - 18 млн. лв., а подсектор &bdquo;Социалноосигурителни фондове&rdquo; реализира излишък от 186 млн. лв., или 0.2% от БВП. <br /> <br /> Статистическата информация за дейността на сектор &bdquo;Държавно управление&rdquo;, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС2. В изпълнение на регламентите на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка страна членка предоставя на Евростат предварителни данни за дефицита/ излишъка и дълга за отчетната година към 31 март на следващата година, поясняват от НСИ. <br />