През януари 2009 г. се засилва негативизмът в оценките на потребителите за настоящата икономическа ситуация в страната. Очакванията за следващите дванадесет месеца са също по-песимистични, но само сред градското население, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).
 Балансовият показател на очакванията на потребителите в градовете и селата по отношение на ръста на безработицата се повишава с 29.5 пункта в сравнение с три месеца по-рано. През януари 2009 г. 61.2% от градското и 68.3% от селското население считат, че безработицата ще се увеличи, докато през октомври 2008 г. техният дял е съответно 29.6 и 36.0%.
Мненията на потребителите за настоящото движение на потребителските цени са по-умерени в сравнение с октомври 2008 г., в резултат на което през януари 2009 г. балансовият показател се понижава с 9.4 пункта. Инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са също по-ниски (с 5.6 пункта).
За второ поредно тримесечие оценките на потребителите за промените във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца са по-благоприятни, като по-високи са и очакванията им за следващата една година. Мненията за настоящото състояние на бюджета на домакинствата се подобряват с 3.4 пункта в сравнение с октомври 2008 година. Последната анкета отчита също така подобряване на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация (с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2008 г.), както и намерения на потребителите за повече спестявания през следващите дванадесет месеца (с 3.5 пункта спрямо три месеца по-рано). /БЛИЦ