Комитетът на облигационерите, които притежават 51% от кремиковските дългови книжа, е обжалвал решението на Софийския градски съд от началото на месеца, с което комбинатът бе обявен за неплатежоспособен. Това съобщи “Дневник” по информация от агенцията за връзки с обществеността на комитета.
Английският върховен съд е потвърдил на 21 юли правото на облигационерите да си получат парите. С решението си българският съд обяви "Кремиковци" в неплатежоспособност и даде старт на процедурата по несъстоятелност. Датата, от която неплатежоспособността започва, обаче е 31 декември 2005 г., или 5 месеца преди облигациите да бъдат емитирани и ключовите активи на дружеството да се впишат като залог по тях. Така съгласно българското законодателство облигационерите може да загубят обезпечението си в лицето на доменните пещи, линията за непрекъснато леене и коксохимическото производство.
От комитета заявяват, че решението на Софийския градски съд е в явен ущърб на интересите им с цел да облагодетелства кръгове, желаещи да придобият активите на компанията при несправедливо ниски цени. В съобщението то се окачествява и като заобикаляне на решението на английския съд, което обаче се вижда от международната инвестиционна общност. В интервю пред "Дневник" Редуан Мероуани, управляващ партньор на "Марс капитал мениджмънт" (институция, членуваща в комитета), заявява, че решението дори е било взето под натиск.

Джеръми Бланк от "Йорк капитал мениджмънт" (друга инвестиционна компания, членуваща в комитета) пък заявява, че с това си решение съдът признава, че правителството е подкрепило емитирането на облигации от компания, в която притежава 25% и която е в неплатежоспособност. Той съобщи и че комитетът на облигационерите ще си търси правата от всички замесени страни, в случай че съдебното решение не се промени при обжалването. Изявлението на комитета потвърждава съмненията им за непрозрачна съдебна процедура, които бяха споделени още в края на юли. Те допълват и че казусът се следи с интерес от международните инвеститори и това е "златна възможност" за българското правителството, Европейския съюз и всички, желаещи да видят, че България се развива, да осигурят осигурят честна правна процедура. /БЛИЦ