Българският туризъм ще отбележи ръст от 3-4 на сто през отиващия си летен сезон. Това се дължи основно на силния приток на клиенти от Русия и Украйна.
Въпреки проблемите и това лято собственици на хотели и туроператори не очакват сериозни отклонения от прогнозите си. От българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация обявиха, че през най-силните месеци - юни, юли и август, базите в големите курорти са били с добра заетост, като вероятно ще бъде записано и увеличение на приходите.<br /> <br /> Според прогнозата на икономическото министерство ръстът в Русия и Украйна ще бъде над 15-20%, като през месеците досега е отчетено сериозно увеличение на издадените визи. <br /> <br />