За първи път Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) представя заедно с решението за цени на електрическата енергия за следващия регулаторен период и мотивите за него, става ясно от публикуваните данни от регулатора.
С други думи &ndash; представен е цялостен анализ на всички факти и обстоятелства, взети предвид при определянето на ценовите нива. Две са безспорните неща &ndash; токът поскъпва средно с 2.06%, като за ЧЕЗ това повишение е с 2.78% за дневна и 2.22% за нощна енергия. <br /> <br /> При ЕВН поскъпването е съвсем малко &ndash; 0.64% за дневна и 0.22% при нощната енергия. &bdquo;Енерго- про&rdquo; ще подава дневната електроенергия с 2.50% по- скъпо, а нощната &ndash; с 1.01% по- скъпо.<br /> <br /> Поскъпването на тока се разпределя различно в компоненти по веригата от НЕК до ЕРП- тата, показват още данните на ДКЕВР. Цялото увеличение отива в държавната компания &ndash; почти 4 лева на мегаватчас, докато парите за ЕРП- тата продължават да се свиват. <br /> <br /> Цените за пренос и достъп през електроразпределителната мрежа намаляват от 34л48 лева на 23л71 лева за МВтчас, а маржа на крайния снабдител се свива от 3.01 на 2.28 лева за МВтчас.<br /> <br /> Според предоставените примерни фактури за различните ЕРП- та с новите цени става ясно, че при клиентите на ЧЕЗ и &bdquo;Енерго- про&rdquo; при едно и също потребление /около 50 лева/ цената ще се увеличи за крайните клиенти с лев и десет стотинки, докато при ЕВН това увеличение ще е 20 стотинки. /БЛИЦ<br /> <br />