Размерът на преките инвестиции у нас, отчетени за месеците от януари до май 2014 г., възлиза на 302,6 млн. евро, като през същия период на миналата година те са се равнявали на 456,9 млн. евро. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ). Изчисленията отбелязват намаление на преките инвестиции в рамките на 33% за този период на годишна база.
Деловият капитал също отбелязва спад с 23,5 млн. евро, като между януари и май на настоящата година той е в рамките на 308,3 млн. евро.<br /> <br /> От началото на годината до май месец чужденци са вложили в недвижими имоти у нас общо 45,8 млн. евро. Данните на БНБ показват, че за периода януари &ndash; май 2013 г. техният размер е бил 56,9 млн. евро.<br /> <br /> Реинвестираната печалба за първите пет месеца на 2014 г. регистрира сериозен ръст. Тя възлиза на 95,8 млн. евро за разлика от отчетените 59,4 млн. евро за същите месеци на миналата година.<br /> <br /> В България най-големите преки инвестиции през януари &ndash; март на настоящата година са дошли от Британските Вирджински Острови. Те се равняват на 110,5 млн. евро. В същото време най-сериозният отлив на вложени у нас средства е от страна на Франция. Инвестициите от тази държава са намалели с 46,4 млн. евро.<br /> <br /> Изчисленията на БНБ показват ръст на преките инвестиции, които нашенците са направили в чужбина. Те са се увеличили с над 20 млн. евро през периода януари-март на 2014 г. и са достигнали 70,6 млн. евро. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />