Българският кредитен рейтинг е най-висок измежду балканските страни, според трите водещи рейтингови компании. Това каза министър-председателят Пламен Орешарски конференцията „ЕС - Балкани“ на тема: „Трасирането на пътя към възстановяване и растеж", която се провежда в "Шератон".
&bdquo;България влезе в кризата преди 5 години в отлична финансова кондиция, след като предходните 4 години, преди 2008 година, водеше благоразумна предпазна политика на бюджетни излишъци от 3 и над 3 на сто на касова основа. Това ни позволи да намалим равнището на публичния дълг до рекордно ниските 14% от БВП. В същото време, успяхме да натрупаме фискални резерви, надхвърлящи 10 на 100 от БВП. Това предпази от разстройване публичните ни финанси, въпреки че в последните няколко години невинаги бяхме последователни в антицикличните политики. Настоящата ни фискална позиция е сред най-стабилните спрямо другите 27 наши партньори &ndash; бюджетен дефицит от 2% и публичен дълг от порядъка на 17%&rdquo;, добави Орешарски.<br /> <br /> По думите му банковата система също издържала на изпитанията на кризата. Добре капитализирана, с достатъчна ликвидност и предпазена от токсични активи, тя не ангажира никакви публични фондове, за да поддържа своя стабилитет. Тези достижения във финансовия сектор и в сектора на публичните финанси обаче не предпазиха икономиката ни от сривове, призна премиерът. <br /> <br /> Ефектите на влошената външна среда се проявиха в няколко хоризонтални финансови направления &ndash; свиване на външните и вътрешни инвестиции, ограничено външно търсене на българските продукти и намаляване на стопанската активност вътре в българската икономика. Като добавим и водената в отделни периоди хаотична икономическа политика, ще завършим картината на доста колебливо представяне на икономиката ни в последните години. Сходна е картината и в икономиките в региона, въпреки спецификата им. Днес българската икономика все още носи белезите на 5-годишната рецесия&rdquo;, каза още министър-председателят.<br />