Случая в Пътния фонд с даване на поръчки на роднини не е изключение от цялостната практика на нарушаване на Закона за обществените поръчки, каза министърът на финансите Пламен Орешарски по време на извънредно заседание на парламентарната комисия за борба с корупцията.
Няма одитен доклад, който да не приключва с квалифицирано мнение, включително одити от Европейска сметна палата, от Генерална дирекция "Разширяване", от българската Сметна палата, от Министерство на финансите, Инспектората и специализираното звено на одит на средствата от ЕС. Често има нееднозначни коментари върху различни одитни доклади, защото обхващат различни периоди и различни програми. Част от одитите са върху ИСПА, друга върху ФАР, трета върху отделни други аспекти на дейността. Като че ли последния одит на Сметната палата претендира за най-широк обхват и общи изводи. Нито един одитен доклад не е завършил с мнение, че системите за финансово управление и контрол не са достатъчно надежни, това би представлявало неквалифицирано мнение. Това би било изключително лош сигнал, който ще ни даде основание за сериозни мерки. Изводът по отношение на системите за финансово управление и контрол са, че степента на надежност е сравнително добра и гарантира добро финансово управление на средствата, свързани с дейността по експлоатация и поддържането на републиканските пътища, заяви Орешарски. 
Според него съответните органи трябва да проверят до каква степен потенциалният конфликт на интереси при случая с бившия изпълнителен директор на пътния фонд Веселин Георгиев е навредил на структурата.
По думите му, докладът, подготвен по негово настояване, не е установил съществени нарушения в работата на Георгиев. Орешарски обясни, че след доклада и проверка на Министерство на финансите бившият изпълнителен директор сам е подал оставка. От създаването на Фонда до момента са изготвени 71 акта за нередности в изпълнение на Закона за обществените поръчки. Орешарски каза още, че половината от процедурите в страната са белязани с нарушения.
Депутатът от опозицията Атанас Атанасов изнесе данни за обществени поръчки на стойност 208 милиона лева, дадени през 2006 година на фирма „Инфрастрой", в която участват братя Галеви и Васил Божков. Не стана ясно обаче дали поръчките са направени след създаването на Фонда или докато структурата беше Агенция „Пътища". По време на заседанието бе решено документите, с които разполага комисията по отношение на Пътния фонд, да бъдат предадени на прокуратурата. /БЛИЦ