От началото на февруари 2011 година клиентите на Софиягаз могат да платят месечните си сметки за природен газ в 38 допълнителни каси.
Гишетата се намират на най-посещаваните места в столицата и така улесняват потребителите, които все още не са избрали безкасовия начин на плащане.<br /> <br /> Пълен списък с адресите на новите каси можете да намерите на https://overgas.bg/ и на сайта на компанията-партньор на столичното газоразпределително дружество - https://www.bravoinvest.com/.<br /> <br /> За да улесни максимално клиентите си, Софиягаз предлага и няколко начина за безкасово плащане чрез услугите &bdquo;Е-pay&rdquo; и &bdquo;B- pay&rdquo;. Може да се плати и на каса в клоновете на Български пощи, от разплащателна сметка в ОББ, ДСК или Райфайзен банк, или пък с директен дебит и по банков път с платежно нареждане или вносна бележка.<br />